Witamy na Arrakis... pustynnej planecie... jedynym miejscu, gdzie gigantyczne czerwie wędrują przez niekończące się piaski... odważnych Fremenów... i legendzie o mesjaszu, który uwolni planetę od chciwości szlachetmych rodów. Dołącz do nas w tej epickiej przygodzie i odkryj filozofię stojącą za wizją boga-imperatora i życiem Fremenów. Świat wydm czeka na Ciebie...
EBfD: Budynki

ATRYDZI

PLAC BUDOWY

Budynek ten jest konieczny do dalszej rozbudowy bazy, bez niego nie pomoże nawet modlitwa do Szej-Huluda. Powstaje on po rozstawieniu MCV. Można go modernizować, uzyskując dostęp do wieżyczek.

ODDZIELACZE WIATRU

Oddzielacze zapewniają bazie energię i wodę. Każdy budynek potrzebuje określonej ilości energii do działania, dlatego zawsze trzeba mieć kilka oddzielaczy w bazie. Bez nich nie działa wartownia ani bronie specjalne.

BARAK

Konieczny do werbowania i szkolenia piechoty. Można go modernizować, zyskując dostęp do nowocześniejszych typów piechoty.

MUR

System obronny, ustawiany wokół całej bazy lub pojedynczych budynków, uniemożliwiający wejście wrogim jednostkom.

RAFINERIA

W rafinerii przyprawa zbierana przez żniwiarki jest „zamieniana” na pieniądze. Każda rafineria jest wyposażona w żniwiarkę i zgarniarkę. Żeby zwiększyć dopływ pieniędzy, można modernizować rafinerię, każda może być wzbogacona o dwa pomosty, każdy ze żniwiarką i zgarniarką.

FABRYKA

Tutaj powstają pojazdy naziemne. Niektóre pojazdy najwyższego szczebla technologicznego wymagają jednak posiadania portu kosmicznego. Fabrykę też można modernizować, uzyskując dostęp do innych pojazdów.

WARTOWNIA

Kiedy zostaje wybudowana, uruchamia się ekran radaru, który umożliwia obserwacje wrogich jednostek poruszających się na terenie mapy. Do jego działania konieczny jest stały dopływ energii.

HANGAR

Miejsce powstawania lataczy. Również może być modernizowany.

LĄDOWISKO

Służy do uzupełniania amunicji pojazdów latających.

PORT KOSMICZNY

Umożliwia zakup naziemnych i latających jednostek w kompanii KHOAM. Pozwala też na produkowanie pojazdów naziemnych ostatniego szczebla technologicznego.

GNIAZDO KM-ÓW

Wieżyczka obronna, służąca głównie do odpierania ataków piechoty, sprawdza się jednak też przeciwko niektórym pojazdom. Jej bronią jest karabin maszynowy, który ostrzeliwuje każdego zbliżającego się przeciwnika.

WIEŻYCZKA RAKIETOWA

Silniejsza od swojej poprzedniczki, strzela rakietami kierowanymi i może służyć też jako obrona lotnicza.

PAŁAC ATRYDÓW

Budując pałac Atrydów uzyskujemy dostęp do specjalnej broni „Atak Jastrzębia”. Ujawnia się w postaci niebieskiego ptaka i zmusza jednostki, znajdujące się pod nim do panicznej ucieczki poza mapę. Uciekające jednostki nie atakują jednostek Atrydów, więc można je łatwo eliminować, jeśli wiemy, że koniec mapy jest daleko.

 

HARKONNENOWIE

PLAC BUDOWY

Budynek ten jest konieczny do dalszej rozbudowy bazy, bez niego nie pomoże nawet modlitwa do Szej-Huluda. Powstaje on po rozstawieniu MCV. Można go modernizować, uzyskując dostęp do wieżyczek.

ODDZIELACZE WIATRU

Oddzielacze zapewniają bazie energię i wodę. Każdy budynek potrzebuje określonej ilości energii do działania, dlatego zawsze trzeba mieć kilka oddzielaczy w bazie. Bez nich nie działa wartownia ani bronie specjalne.

BARAK

Konieczny do werbowania i szkolenia piechoty. Można go modernizować, zyskując dostęp do nowocześniejszych typów piechoty.

MUR

System obronny, ustawiany wokół całej bazy lub pojedynczych budynków, uniemożliwiający wejście wrogim jednostkom.

RAFINERIA

W rafinerii przyprawa zbierana przez żniwiarki jest „zamieniana” na pieniądze. Każda rafineria jest wyposażona w żniwiarkę i zgarniarkę. Żeby zwiększyć dopływ pieniędzy, można modernizować rafinerię, każda może być wzbogacona o dwa pomosty, każdy ze żniwiarką i zgarniarką.

FABRYKA

Tutaj powstają pojazdy naziemne. Niektóre pojazdy najwyższego szczebla technologicznego wymagają jednak posiadania portu kosmicznego. Fabrykę też można modernizować, uzyskując dostęp do innych pojazdów.

WARTOWNIA

Kiedy zostaje wybudowana, uruchamia się ekran radaru, który umożliwia obserwacje wrogich jednostek poruszających się na terenie mapy. Do jego działania konieczny jest stały dopływ energii.

HANGAR

Miejsce powstawania lataczy. Również może być modernizowany.

LĄDOWISKO

Służy do uzupełniania amunicji pojazdów latających.

PORT KOSMICZNY

Umożliwia zakup naziemnych i latających jednostek w kompanii KHOAM. Pozwala też na produkowanie pojazdów naziemnych ostatniego szczebla technologicznego.

WIEŻYCZKA OGNIOWA

Wieżyczka broniąca bazy strumieniami ognia, skuteczna zarówno jeśli chodzi o pojazdy ze słabszym opancerzeniem, jak i piechotę.

WIEŻYCZKA ARTYLERYJSKA

Śmiercionośna dla piechoty i bardzo skuteczna w walce z pojazdami. Ostrzeliwuje wroga pociskami przeciwpancernymi, może służyć jako obrona przeciwlotnicza.

PAŁAC HARKONNENÓW

Budując ten pałac uzyskujemy dostęp do broni specjalnej „Ręka Śmierci”. Jest to rakieta atomowa (Harkonneni zawsze lubili łamać Wielką Konwencję :P), która eksplodując uszkadza cel i przy okazji skaża na pewien czas obszar wybuchu.

 

ORDOSI

PLAC BUDOWY

Budynek ten jest konieczny do dalszej rozbudowy bazy, bez niego nie pomoże nawet modlitwa do Szej-Huluda. Powstaje on po rozstawieniu MCV. Można go modernizować, uzyskując dostęp do wieżyczek.

ODDZIELACZE WIATRU

Oddzielacze zapewniają bazie energię i wodę. Każdy budynek potrzebuje określonej ilości energii do działania, dlatego zawsze trzeba mieć kilka oddzielaczy w bazie. Bez nich nie działa wartownia ani bronie specjalne.

BARAK

Konieczny do werbowania i szkolenia piechoty. Można go modernizować, zyskując dostęp do nowocześniejszych typów piechoty.

MUR

System obronny, ustawiany wokół całej bazy lub pojedynczych budynków, uniemożliwiający wejście wrogim jednostkom.

RAFINERIA

W rafinerii przyprawa zbierana przez żniwiarki jest „zamieniana” na pieniądze. Każda rafineria jest wyposażona w żniwiarkę i zgarniarkę. Żeby zwiększyć dopływ pieniędzy, można modernizować rafinerię, każda może być wzbogacona o dwa pomosty, każdy ze żniwiarką i zgarniarką.

FABRYKA

Tutaj powstają pojazdy naziemne. Niektóre pojazdy najwyższego szczebla technologicznego wymagają jednak posiadania portu kosmicznego. Fabrykę też można modernizować, uzyskując dostęp do innych pojazdów.

WARTOWNIA

Kiedy zostaje wybudowana, uruchamia się ekran radaru, który umożliwia obserwacje wrogich jednostek poruszających się na terenie mapy. Do jego działania konieczny jest stały dopływ energii.

HANGAR

Miejsce powstawania lataczy. Również może być modernizowany.

PORT KOSMICZNY

Umożliwia zakup naziemnych i latających jednostek w kompanii KHOAM. Pozwala też na produkowanie pojazdów naziemnych ostatniego szczebla technologicznego.

WIEŻYCZKA GAZOWA

Broniąc bazy odpala kanistry, wypełnione toksycznym gazem, który wytwarza chmurę, w obrębie której wszystkie jednostki odnoszą obrażenia. Skuteczna głównie przeciwko piechocie.

WIEŻYCZKA SKŁADANA

Strzela do wroga z karabinu maszynowego pociskami przeciwpancernymi. Kiedy nie ostrzeliwuje wroga, chowa się w ziemi, przez co trudniej ją uszkodzić. Kiedy zbliża się wróg, wysuwa się z ziemi i otwiera ogień.

PAŁAC ORDOSÓW

Budując go, uzyskujemy dostęp do broni specjalnej „Chaotyczna błyskawica”. U trafionych nią jednostek wybucha szał bojowy i strzelają do wszystkich jednostek, jakie są w pobliżu, również sprzymierzonych, aż do przestania działania broni. Działa też na wieżyczki.