Paskudztwo

Określenie wywodzi się od Bene Gesserit. Siostry nazywały tak dzieci “przedurodzone”, czyli takie, które rodząc się, posiadały mądrość tych, którzy żyli przed nim. Zawsze istniało ryzyko, że któraś z “osobowości” dziecka lub nawet dorosłego już człowieka, może objąć nad nim kontrolę i całkowicie nim zawładnąć. Tym gorzej, jeśli osobowość, która nim owładnęła była osobowością człowieka złego. 

Alia była przedurodzoną, ponieważ Jessica mając ją w swym łonie wypiła wodę życia. Dziewczynka posiadała pamięć innych już w chwili urodzenia, czyli to, co wykształca się u Matek Wielebnych. W późniejszym czasie, kiedy Alia dorosła, głosem wiodącym wśród wszystkich które słyszała, był głos barona Harkonnena. Alia coraz bardziej zaczynała popadać w obłęd, nie mogła opanować pamięci innych, głosy odzywały się w niej coraz natarczywiej, więc z ulgą przyjęła ciszę, którą niosło za sobą dopuszczenie tylko jednej osoby do głosu. W tym momencie stała się Paskudztwem, gdyż baron coraz bardziej ja opanowywał. Alia nie była silna psychicznie, więc tym łatwiej było nad nią objąć kontrolę.

Przedurodzonymi były także dzieci Paula, Leto i Ghanima, jednak ich pamięć innych nie opanowała. Miały większe zdolności niż Alia i co najważniejsze nie dopuściły, by któraś z osób przemawiając do nich zaczęła dominować.