"House Harkonnen"The book is a direct continuation of the "House Atreides". It's as multi-threaded as its predecessor, with many main characters, although the axis of the plot is, of course, the power over the melange, Arrakis and the universe.

Shaddam IV sits on the lion's throne, but the Bene Gesserit, through marriage with one of them, follow all his actions. Shaddam and Fenring also want to produce a fake melange with the help of the Tleilaxu whi now work on occupied Ix.

Prince Leto bids farewell to Duncan Idaho, who goes to Ginaz to enter the Swordmasters school - his adventures on this planet are the highlights of the book. Leto also struggles with heart problems, torn between Earl Vernius's eternally disappointed daughter, Kailea, and the young Bene Gesserit, Jessica.

We also have a very intriguing plot of Gurney Halleck and his hatred of the Harkonnen, as well as the problems and drama of Rabban, who becomes "The Beast" through some terrible act.

There is also a plot of young Liet Kynes, son of a planetary scientist, very interesting, by the way, in which Pardot manages - to some extent - to inoculate plants at the Arrakis Pole.

The book is very engaging, and the events started in "House Atreides" are slowly starting to mesh with the main series.

Wersja polska

Książka jest bezpośrednią komtynuacją „Ródu Atrydów”. Jest tak samo wielowątkowa jak poprzedniczka, z wieloma bohaterami głównymi, mimo, że osią intrygi jest oczywiście władza nad melanżem, Arrakis i wszechświatem.

Shaddam IV zasiada na lwim tronie, jednak Bene Gesserit, poprzez mariaż z jedną z nich, śledzą jego wszystkie poczynania. Shaddam i Fenring chcą także przy pomocy Tleilaxan, pracujących teraz na zajętej przez nich Ix, wyprodukować sztuczny melanż.

Książę Leto żegna Duncana Idaho, który udaje się na Ginaz, by wstąpić do szkoły Mistrzów Miecza – jego przygody na tej planecie są najlepszymi momentami książki. Leto także zmaga się z problemami sercowymi, rozdrarty między wiecznie zawiedzioną córką Earla Verniusa, Kaileą, a młodą Bene Gesserit, Jessicą.

Mamy tu też bardzo intrygujący wątek Gurneya Hallecka i jego nienawiści do Harkonnenów, a także problemy i dramaty związane z Rabbanem, który poprzez pewien okropny czyn zostaje „Bestią”.

Jest także wątek młodego Lieta Kynesa, syna planetologa, bardzo ciekawy zresztą, w którym Pardotowi udaje się – w pewnym stopniu – zaszczepić rośliny na biegunie Arrakis.

Książka jest bardzo wciągająca, a wydarzenia rozpoczęte w „Rodzie Atrydów” zaczynają się powoli zazębiać z główną serią.