"House Atreides"House of Atreides is the first volume of the Dune prelude, describing the events that preceded those of the Dune. It is a multi-threaded novel with a significant adventure mood. We observe the events of Arrakis, Kaitan, Ix, Kaladan and Giedi Prime through the eyes of many heroes.

The most important figure is, of course, isthe son of Duke Atreides, Leto, whom we know from Dune. Here he is a young boy who, due to the bravado of his father, is deprived of him and must take over duke duties on Caladan. At the same time, the friends of the Atreides, the Ixians, are banished and their planet is occupied by the sneaky Tleilaxu.

On the other side of the coin we have negative figures - here still young and slim - Baron Vladimir Harkonnen, who, together with his nephew Rabban and a distorted mentat, is planning the extermination of the Atreides, or an equally young Shaddam with Count Fenring planning an assassination attempt on his father, Emperor Elrood.

We also have a lot of side plots, but very important to the book, such as the first research by planetary scientist Kynes on the Arrakis ecosystem, the story of Duncan Idaho, the partisans of young noble from Ix, or conspiracies among the Bene Gesserit.

It's not a book as monumental as Dune and its continuation by Frank Herbert, but it is pleasant to read, we can get to know the motivations and youth of Dune heroes and get answers to many questions.

Wersja polska

Ród Atrydów to pierwszy tom preludium do Diuny, opisującego wydarzenia poprzedzające te z Diuny. Jest to powieść wielowątkowa, posiadająca znaczny rys przygodowy. Obserwujemy wydarzenia na Arrakis, Kaitanie, Ix, Kaladanie i Giedi Prime poprzez oczy wielu bohaterów.

Najważniejszą postacią jest oczywiście syn księcia Atrydy, Leto, którego znamy z Diuny. Tutaj jest on młodym chłopcem, który z powodu brawury ojca zostaje go pozbawiony i musi przejąć obowiązki książęce na Kaladanie. Jednocześnie przyjaciele Atrydów, Ixianie zostają zdetonowani, a ich planeta zajęta przez podstępnych Tleilaxan.

Z drugiej strony monety mamy postacie negatywne – tutaj jeszcze młody i szczupły – Baron Vladimir Harkonnen, który wraz z bratankiem Rabbanem i wypaczonym mentatem planuje zagładę Atrydów, lub równie młody Shaddam wraz z hrabią Fenringiem planujący zamach na ojca, cesarza Elrooda.

Mamy też mnóstwo wątków pobocznych, ale bardzo ważnych dla fabuły, jak pierwsze badania planetologa Kynesa nad ekosystemem Arrakis, historię Duncana Idaho, partyzantkę młodego syna dygnitarza z Ix, czy spiski wśród Bene Gesserit.

Nie jest to księga tak monumentalna jak Diuna i jej kontynuacja pióra Franka Herberta, jednak jest miła w odbiorze, możemy poznać motywacje i młodość bohaterów Diuny i dostać odpowiedzi na wiele pytań.