"Frank Herbert"Frank Herbert, an extremely intelligent man, had various professions, such as camera operator, journalist, photographer, radio commentator, and editor. He wrote stories while still a child, and his novels gained worldwide recognition.

Frank was born on October 8, 1920 in the city of Tacoma, Washington, to the family of Frank and Eileen Herbert. In 1938 he graduated from high school. At 19, he moved to Southern California and took a job with the Glendale Star, thus starting a long career as a journalist in the West Coast newspapers. In 1940, he married Flora Parkinson, with whom he divorced in 1945. In 1941, Frank entered the US Navy, but was discharged six months later on medical issue. In 1942, Herbert's daughter Penny was born. In 1952, he made his debut as a writer with the novel The Survival of the Cunning (a war story set in the Arctic) in Esquire magazine. He later attended university classes in Washington and married Beverly Ann Stuart. They had two sons with her, Patrick and Bruce Calvin. In 1952, Frank published the first science fiction story, Looking for Something, in Startling Stories. Four years later, he published his first science fiction novel Under Pressure (The Dragon in the Sea). Finally in 1964 - a date to remember! - Frank published Dune, which won the Nebula Prize a year later, and the Hugo Prize a year after.

Frank Herbert, whose second wife died after a decade of battling cancer, himself died of complications from tumor removal, in 1986, at the age of 65.

Wersja polska
Frank urodził się 8 października 1920 roku w mieście Tacoma w stanie Waszyngton, w rodzinie Franka i Eileen Herbert. W 1938 ukończy szkołę średnią. W wieku 19 lat przeniósł się do południowej Kalifornii i dostał pracę w Glendale Star, rozpoczynając w ten sposób wieloletnią karierę dziennikarza w gazetach zachodniego wybrzeża. W 1940 poślubił Florę Parkinson, z którą rozwiódł się w 1945. W 1941, Frank zaczął służbę w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych, ale sześć miesięcy później został zwolniony po wypisie lekarskim. 1942 roku urodziła się córka Herberta, Penny. W 1952 roku, zadebiutował jako pisarz powieścią The Survival of the Cunning (opowieść wojenna rozgrywająca się w Arktyce) w magazynie Esquire. Później uczęszczał na zajęcia uniwersyteckie w Waszyngtonie i poślubił Beverly Ann Stuart. Miał z nią dwóch synów, Patricka i Bruce’a Calvina. W 1952 Frank opublikował pierwsze opowiadanie science fiction, Looking for Something, w Startling Stories. Cztery lata później opublikował pierwszą powieść science fiction Under Pressure (The Dragon in the Sea). Wreszcie w 1964 – pamiętna data! – Frank opublikował Diunę, która rok później zdobyła nagrodę Nebula, a jeszcze rok później, nagrodę Hugo.

Frank Herbert, którego druga żona zmarła po dziesięcioletniej walce z rakiem, sam umarł z powodu powikłań usunięcia nowotworu, w 1986, w wieku 65 lat.