"Emperor: Battle For Dune"Padishah Emperor Frederick IV of the Corrino, in a bid to strengthen power over the entire known universe, wishing to weaken his enemies, unleashed a war between three high families: the Atreides of the ocean-covered and green Caladan, the Harkonnen of the polluted Giedi Prime and the Ordos of the ice-covered Draconis IV. Meanwhile, Lady Elara of the Bene Gesserit orders has embarked on a plot to remove the Emperor and gain power over the planet Arrakis, the only place where melange occurs. When Frederick was killed by Elara, the Guild intervened, as they needed spice to curve space and make interstellar travels. This led to the unleashing of the Assassins War, which will decide the fate of Arrakis and the entire universe. Also forces of Fremen, Imperial Sardaukars, Ixians, and Tleilaxu join the war, helping the families to fight for the spice and the imperial throne.

When the game came out on PC, I was in cloud nine. 2002, the first computer and emotions. The emotions that accompanied me not only during the campaign, but also during the many hours spent on the Westwood server, looting the Atreides as Harkonnen, or getting looted by them in the kanly act.

Currently, the game probably won't run on any computer for obvious reasons. However, driven by nostalgia, I intend to create a small section dedicated to this game, complete with my strategies and descriptions of families and units.

Wersja polska

Padyszach Imperator Frederick IV z rodu Corrinów, w dążeniu do umocnienia władzy nad całym znanym wszechświatem, chcąc osłabić wrogów rozpętał wojnę między trzema wysokimi rodami: Atrydami z pokrytego oceanami i zielonego Kaladanu, Harkonnenami z zanieczyszczonej Giedi Prime i Ordosami z pokrytej lodem Draconis IV. Tymczasem lady Elara z zakoni Bene Gesserit zawiązała spisek, mający na celu usunięcie imperatora i zyskanie władzy nad planetą Arrakis, jedynym miejscem, gdzie występuje melanż. Kiedy Frederick zginął z ręki Elary, do rywalizacji wtrąciła się Gildia, której szczególnie zależało na przyprawie, dzięki której mogli zakrzywiać przestrzeń i odbywać podróże międzygwiezdne. Doprowadziło to do rozpętania Wojny Assassinów, która zadecyduje o losach Arrakis i całego wszechświata. Do wojny, jako siły sojusznicze, dołączają się też Fremeni, Sardaukarzy imperialni, ixianie i tleilaxanie, wspomagając rody w walce o przyprawę i imperialny tron.

Kiedy gra wyszła na PC, byłam w siódmym niebie. Rok 2002, pierwszy komputer i emocje. Emocje, które towarzyszyły mi nie tylko podczas kampanii, ale także podczas wielu godzin spędzonych na serwerze Westwood, łupiąc Atrydów jako Harkonnenka, albo otrzymując od nich łupnia w akcie kanly.

Obecnie, gra prawdopodobnie nie da się odpalić na żadnym komputerze, z powodów oczywistych. Jednak kierowana nostalgią, zamierzam stworzyć mały dział powięcony tej grze, wraz z moimi strategiami i opisem rodów i jednostek.>