"Dune: Game"Dune is a computer game developed by Cryo Entertainment. The game is a combination of adventure, economy and strategy, drawing heavily not only from the first volume of Herbert's saga, but also to a large extent from David Lynch's film. The appearance of the characters is identical to their film counterparts, and the actors known from the film appear in the list of people involved in its creation.

In Dune, we become Paul Atreides, who has to make difficult military, economic and environmental decisions to defeat the Harkonnen. As we move forward, our army receives more and more advanced equipment and weapons. We can also meet and talk to characters known from the movie / book.

The game only at the beginning follows the events known from Dune. The players are the stewards of Arrakis rather than participants in the events described by the writer. However, the goal is the same - defeat the Harkonnen. To do this, you need to win a certain number of fights (military road) or make the appropriate number of areas on Arrakis turn into green places (ecological road). Then Thufir Hawat will tell us that an attack on the Harkonnen fortress is possible. If we win, we win the war between the houses and the game itself.

The Atreides and the Harkonnen have a palace, and the Harkonnen have fortresses to capture. However, we spend most of our time in sietchs and villages. We can use ornithepters, and even nuclear weapon.

The game is obviously less complicated than the games currently being produced. However, it has the charm of 1992 and that Dune atmosphere that meant a lot to me in those pre-internet times.

Wersja polska

Dune to gra komputerowa stworzona przez Cryo Enterteinment. Gra jest połączeniem przygody, ekonomii i strategii, czerpiącą garściami nie tylko z pierwszego tomu sagi Herberta, ale także w dużym stopniu z filmu Davida Lyncha. Wygląd postaci jest identyczny z ich filmowymi odpowiednikami, a aktorzy znani z filmu, pojawiają się w spisie osób zaangażowanych w jej powstanie.

W Dune stajemy się Paulem Atrydą, którzy musi podejmować trudne decyzje militarne, ekonomiczne i ekologiczne, by pokonać Harkonnenów. Gdy idziemy naprzód, nasza armia otrzymuje coraz to bardziej zawansowane wyposażenie i broń. Możemy także poznać i porozmawiać z postaciami znanymi z filmu/książki.

Gra jedynie na początku podąża za wydarzeniami znanymi z Diuny. Gracze są raczej zarządzcami Arrakis niż uczestnikami wydarzeń opisanych przez pisarza. Jednak cel jest taki sam – pokonanie Harkonnenów. By tego dokonać, trzeba wygrać odpowiednią ilość walk (droga militarna) lub sprawić, że odpowiednia liczba terenów na Arrakis zostanie zmieniona w miejsca zielone (droga ekologiczna). Wtedy Thufir Hawat powie nam, że możliwy jest atak na siedzibę Harkonnenów. Jeli wygramy, wygrywamy wojnę między rodami, jak i samą grę.

Atrydzi jak i Harkonnenowie posiadają pałac, a Harkonnenowie fortece, które można zająć. Większość czasu jednak spędzamy w siczach i wioskach. Do użytku mamy orniteptery, żniwiarki, krynoże, a nawet broń atomową.

Gra jest oczywiście mniej skomplikowana niż gry, które obecnie się produkuje. Jednak ma urok roku 1992 i tą atmosferę Diuny, które znaczyła dla mnie bardzo dużo w tamtych przed-internetowych czasach.