"Dune (1984)"Dune is a 1984 film directed by David Lynch. The film starred Kyle MacLachlan as Paul Atreides and supporting roles with famous actors including Sting, Jose Ferrer, Virginia Madsen, Linda Hunt, Patrick Stewart, Max von Sydow and Jürgen Prochnow. The movie was shot at Churubusco Studios in Mexico.

David Lynch initially wanted his film to be three to four hours long and with a lot more material than the final product. The producer Dino deLaurentis objected because of the risk. Ultimately, the film was cut to 137 minutes.

Frank Herbert didn't like the film, but it was called a cult film among cinema fans. Some fans of the literary original supported the author's position, claiming that the film differed too much from the book.

Personally, Lynch's film was a gateway to the Dune world for me. Anyway, I liked its heavy atmosphere and epic performance. The film, however, can be too difficult for people who have not read Dune before, the viewer is thrown straight into the deep water without explanation. The action is extremely dense and a bit chaotic, but it is an original film, full of a certain dramatic charm, like a theatrical spectacle.

I will soon be filling this section with anything you want to know about a Lynch movie.

Wersja polska

Diuna to film z 1984 roku wyreżyserowany przez Davida Lyncha. W filmie wystąpił Kyle MacLachlan w roli Paula Atrydy, w rolach drugoplanowych wystąpili znani aktorzy, w tym Sting, Jose Ferrer, Virginia Madsen, Linda Hunt, Patrick Stewart, Max von Sydow i Jürgen Prochnow. Film był kręcony w Churubusco Studios w Meksyku.

David Lynch początkowo pragnął, by jego film trwał od trzech do czterech godzin i zawierał o wiele więcej materiału niż finalny produkt. Producent Dino deLaurentis sprzeciwił się, z powodu ryzyka. Ostatecznie film zotał okrojony do 137 minut.

Frankowi Herbertowi film nie podobał się, jednak zykał miano kultowego wśród kinomanów. Część fanów literackiego pierwowzoru poparła stanowisko autora, twierdząc, że film odbiega zanadto od książki.

Osobiście, film Lyncha był dla mnie bramą do świata Diuny. Zresztą podobał mi się jego ciężki klimat i epickość wykonania. Film jednak może być zbyt trudny dla ludzi, którzy nie czytali wcześniej Diuny, widz zostaje z miejsca rzucony na głęboką wodę bez wyjaśnień. Akcja jest niezwykle gęsta i trochę chaotyczna, jednak jest to kino oryginalne, pełne pewnego dramatycznego uroku, niczym widowisko teatralne.

Niedługo zapełnię ten dział wszystkim, co byście chcieli wiedzieć o filmie Lyncha.