Chronologia Imperium

PRZED GILDIĄ
19000-16500 – Wczesna cywilizacja na planecie Terra.
16500 – Aleksander tworzy Pierwsze Imperium.
16400-16000 – Powstaje Imperium Rzymskie i podbija cały świat z wyjątkiem Chin, które stawiają opór do roku 14400.
15800 – Stolica Cesarstwa przenosi się do Bizancjum uciekając przed prowincjonalnymi rebeliami i pomniejszymi dżihadami.
14700-14608 – Wielka Walka: Stulecie bez Cesarza.
14608 – Dzięki odkryciu Ameryki Madryt zostaje Stolicą Cesarstwa.
14512 – Bitwa o Kanał La Manche. Stolica Imperium przenosi się z Madrytu do Londynu.
14500-14200 – Wynalezione zostają radio, telewizja, atomy, rakiety, genetyka i komputer.
14255 – Pierwszy raz w wojnie międzypaństwowej zostaje użyta bomba atomowa. Stolica Imperium zostaje przeniesiona do Waszyngtonu.
14100-13600 – Mała Diaspora: system słoneczny został skolonizowany. Na planecie Terra pozostał 1 człowiek na 20.
13402 – Ceres staje się Stolicą Cesarstwa po tym, jak planetoida uderzyła w Terrę.
13402-13399 – Odzyskiwanie skarbów z Terry.
13360 – Terra została ponownie zaludniona i odstawiona na bok (z Imperialnego rozporządzenia) jako naturalny park.
13004 – Wynaleziono Efekt zerowo-napięciowy.
12200 – Cesarstwo Dziesięciu Światów. Telekomunikacja zostaje bardzo obciążona.
11200 – Cesarstwo Tysiąca Światów. (Imperium tylko z nazwy, gdyż moc Imperialna rozpraszała się między niezliczonymi planetami)
11105 – Wiek Kłamstwa zaczyna się gdy Ceres zostaje zniszczona w czasie rebelii i Stolica Imperium przestaje istnieć jako jednostka.
11100-7562 – Wiek Dziesięciu Tysięcy Cesarzy. (nazywany również “Wielkimi Czarnymi Latami”)
7593 – Narodziny I. V. Holtzmana na planecie Liesco II.
7565 – Holtzman został okaleczony, zrobiono z niego cyborga.
7562 – Holtzman odkrywa “falo-efekt”, który jest naturalnym następstwem efektu zerowo-napięciowego.
7556 – Holtzman zostaje poważnie ranny.
7562-5022 – Wojny Całkowite, z późniejszym wykorzystaniem Efektu Holtzmana.
5022 – Imperium Dziesięciu Tysięcy Światów, zjednoczonych przez Ladislausa Wielkiego.
5022-3678 Pierwszy Złoty Wiek.
3832 – Holtzman zostaje naprawiony na Liesco i wygłasza teorię budowy tarczy.
3678 – Plaga Silikonu: “śmierć myślącym Maszynom”.
3678-2000 – “Małe” Czarne Lata, zakończone wynalezieniem przewodników zarazo-odpornych.
2000-1800 – Powrót komputerów.
1970 – Holtzman, ponownie naprawiony wygłasza swoją teorię zjednoczenia.
1800-400 – Drugi Złoty Wiek. Circa 700 pierwszy raz występuje z anty-komputerowymi pogromami.
711-200 – Wzrasta napięcie między programowalnymi a ludźmi, napięcia które podrzegał Jehanne Butler.
200-108 – Dżihad Butlerjańska.
108 – Holtzman powraca i zostaje unicestwiony przez wojowników Dżihadu.
100 – Ixianie wycofują się z Dżihadu, prowadzeni przez Aureliusza Venporta. Odkryto Tupile, planetę (lub też grupę planet) azyl.
88 – Bitwa pod Corrinem.
86 – Założenie Rodu Atrydów. Miało miejsce, gdy Demetrios Atryda zostaje Baronem Tantalosu w nagrodę za udzieloną pomoc Corrinom.
84 – Pierwsza podróż kosmiczna, w której wykorzystano melanż, przeprowadzona przez Norma Cenva.
12 przed Gildią – 70 po Gildii – Panowanie Saudira I. (zwanego “Wielkim”)
10 – Corpus Luminis Praenuntiantis (w przyszłości Gildia Planetarna) zaczeło negocajcje z Cesarstwem.
10-5 – Wielki Finansowy Synod na Aerarium IV, utworzenie Kompanii KHOAM.
0 – Lwi Tron, Planetarna Gildia i KHOAM (jako ramię Landsraadu) połączyły się, aby ustanowić formę ludzkiej społeczności na następny tysiąc lat.

PO GILDII
123-184 – Panowanie Negara II.
207 – Thomas Atryda pomaga “podnieść się” Elrood’owi II, zostaje Księciem Jaddua’y.
337 – Zostaje ratyfikowana Wielka Konwencja.
385-388 – Rebelia Lishash, ostatni znaczący zbrojny opór w stosunku do Cesarstwa.
388 – Saudir III wyznacza Salusa Secundus na planetę więzienną .
390 – Wallach I zaczyna używać Salusa Secundus jako pole treningowe dla Sardaukarów.
1234 – Szkoła mentatów zostaje założona przez Gilbertusa Albansa, pierwotnie na planecie Septimus, dekadę później przeniesione na Tleilax.
1487 – Ród Corrinów zmienia Stolicę Cesarstwa na Kaitain.
2800 – Elrood V daje Poritrin, trzecią planetę Epsilonu Alangue Rodowi Maros. Siridar Charles Baron Mikarrolu, planetarny gubernator planety Terra zsyła 2 miliony Zensunnitów na Poritrin. Początek Zensunnickiej Migracji.
4492 – Planeta Poritrin została oddana Rodowi Alexin, Sardaukarowie zostają wysłani, aby usunąć Zensunnitów, zesłanie 5 milionów na Bela Tegeuse i 1 milion na Salusa Secundus.
5122 – Pierwsi tancerze oblicza pojawiają się jako artyści uliczni na dworze Corrina XIV.
5295 – Ezhar VII uwalnia Zensunnitów z Salusa Secundus, wysyłając ich na Ishia, drugą planetę Beta Tygri.
6049 – Zensunnici na Bela Tegeuse zostają ponownie przetransportowani, większość trafia na Harmonthep, reszta trafia na Rossak, piątą planetę Alces Minor.
ok. 6600 – Sajjadina na Rossak odkrywa rośliny, które potrafią otwierać “zamki głosowe”.
ok. 6800 – Harmonthep, satelita Delty Pavonis z nieznanych przyczyn zostaje zniszczona.
7193 – Zensunnici z Rossak kupują od Gildii przejazd na Arrakis. W niedługim czasie wszyscy Zensunnici z Ishia i Rossak przenoszą się na Arrakis.
8711 – Ród Atrydów otrzymuje Kaladan.
9751 – Elakka staje się stosunkowo powszechną używką.
9846 – Wynaleziono groty-gończaki.
ok. 10000 – Na Ix wynaleziono dystrans.
10092 – Wynaleziono proces uzyskiwania Semuty.
10140 – Narodziny Leto Atrydy (Księcia Leta I).
10154 – Narodziny Lady Jessiki.
10155-10165 – Gurney Halleck jest więźniem Harkonnenów na Giedi Prime.
10158 – Urodził się Duncan Idaho (człowiek).
10175 – Narodziny Paula Atrydy.
10179 – Pierwsze udane wszczepienie dystransu człowiekowi.
10190-10191 – Ród Atrydów przenosi się na Arrakis.
10191 – Sardaukarowie atakują Arrakis, śmierć Księcia Leta; Paul i Jessica udają się na pustynię gdzie odnajdują Fremenów. Narodziny Alii.
10193 – Paul odzyskuje kontrolę nad Arrakis i jego kosmicznym monopolem.
10196 – Shaddam IV abdykuje, Paul staje się Cesarzem.
10196-10208 – Dżihad Paula.
10200 – Narodził się Farad`n (Kenola), syn Wensicji i hrabiego Dalak Kenoli.
10204 – Hrabia Dalak umiera; Farad’n zmienia nazwisko na Corrino.
10208 – Ghola Hayt (Duncan-10208) został stworzony i sprezentowany Paul’owi.
10209 – Narodziny Leta II i Ghanimy. Chani umiera. Paul odchodzi na pustynię, Alia zostaje regentką.
10210 – Alia rozwiązuje Oddział Śmierci Paula, fedajkinów.
10218 – Duncan-10208 dostarcza Lady Jessikę na dwór Rodu Corrinów.
10219 – Leto II wstępuje na tron.
10246 – Narodziny Harq Al-Ady.
10271 – Fremeńska rewolta zostaje stłumiona a jej przywódca Duncan-10235 ginie.
10941 – Duncan-10895 ujawnia się podczas rytuału Siaynoq.
11745 – Leto II zakazuje szkolenia mentatów.
12335 – Egzekucja dziewięciu historyków.
12725 – Festiwal w mieście Onn przygotowany przez Duncana-12720.
13724 – Leto II umiera.
14702 – Ruiny krompcyjne zostają odkryte.
15525 – Odnalezienie Zasobów Rakis.