"Chapterhouse: Dune"The action of the book does not skip thousands or hundreds of years this time, the novel continues the plot of the Bene Gesserit sisters fighting with the ever more numerous Honored Matres. The enemy is ferocious and cruel, and their goal is now to completely annihilate the Women's Order.

Rakis is destroyed, and Bene Gesserit move their base to the Chapterhouse, where they try to recreate the ecological system of the Arrakis while hiding from the enemy.

The situation seems hopeless. However, one Honored Matres, Murbella, could become the cure for the almost certain failure of the Bene Gesserit.

Will the sisters save their order? Can the Chapterhouse become the new Arrakis?

The novel is perhaps the most depressing part - that's what the Fremen dreams, the planetologist Kynes dreams, and Paul's rebellion against the old empire led to. All our actions lead to an end. What… and whether this is the final end depends on our descendants and their ability to learn from our mistakes.

Wersja polska

Akcja książki tym razem nie przeskakuje tysięcy czy setek lat, powieść kontynuuje wątek sióstr Bene Gesserit walczących z coraz liczniejszymi Czcigodnymi Macierzami. Wróg jest zajadły i okrutny i ich celem jest teraz całkowite unicestwienie Żeńskiego Zakonu.

Rakis zostaje zniszczona, a Bene Gesserit przenoszą swoja bazę na Kapitularza, gdzie próbują odtworzyć system ekologiczny pystunnej planety, jednocześnie ukrywając się przed wrogiem.

Sytuacja zdaje się być bez wyjścia. Jednak jedna Czcigodna Macierz, Murbella, może stać się lekarstwem na prawie pewną porażkę Bene Gesserit.

Czy siostrom uda się uratować swój zakon? Czy Kapitularz może stać się nową Arrakis?

Powieść jest prawdopodobnie najbardziej przygnębiającą częścią – oto do czego doprowadziły sny Fremenów, marzenia planetologa Kynesa i bunt Paula przeciwko porządkowi starego imperium. Wszystkie nasze czyny wiodą do jakiegoś końca. Jakiego… i czy jest to koniec ostateczny, zależy już od naszych potomków i ich zdolności uczenia się na naszych błędach.