"Abomination"The term is derived from Bene Gesserit. The sisters called such "pre-born" children, that is, those who, when they were born, had the wisdom of those who had lived before them. There was always a risk that one of the "personalities" of a child, could take control of it and take it over completely. So much the worse if the personality that overwhelmed him was that of an evil one.

Alia was pre-born because Jessica, having her in her womb, drank the water of life. The girl had the memory of others at the time of birth, which is what develops in the Reverend Mothers. Later, when Alia grew up, the leading voice among all she heard was that of Baron Harkonnen. Alia was falling into madness more and more, unable to overcome the memories of others, voices gaining insistence in her, so she was relieved to accept the silence that only allowed one person to speak. At that moment, she became Abomination, as the baron was taking over her more and more. Alia wasn't strong mentally, so it was easier to control her.

The children of Paul, Leto and Ghanim, were also pre-born, but the memory of others never endangered them. They had greater abilities than Alia, and most importantly, they prevented any of the people speaking to them from becoming dominant.

Wersja polska

Określenie wywodzi się od Bene Gesserit. Siostry nazywały tak dzieci “przedurodzone”, czyli takie, które rodząc się, posiadały mądrość tych, którzy żyli przed nim. Zawsze istniało ryzyko, że któraś z “osobowości” dziecka lub nawet dorosłego już człowieka, może objąć nad nim kontrolę i całkowicie nim zawładnąć. Tym gorzej, jeśli osobowość, która nim owładnęła była osobowością człowieka złego.

Alia była przedurodzoną, ponieważ Jessica mając ją w swym łonie wypiła wodę życia. Dziewczynka posiadała pamięć innych już w chwili urodzenia, czyli to, co wykształca się u Matek Wielebnych. W późniejszym czasie, kiedy Alia dorosła, głosem wiodącym wśród wszystkich które słyszała, był głos barona Harkonnena. Alia coraz bardziej zaczynała popadać w obłęd, nie mogła opanować pamięci innych, głosy odzywały się w niej coraz natarczywiej, więc z ulgą przyjęła ciszę, którą niosło za sobą dopuszczenie tylko jednej osoby do głosu. W tym momencie stała się Paskudztwem, gdyż baron coraz bardziej ja opanowywał. Alia nie była silna psychicznie, więc tym łatwiej było nad nią objąć kontrolę.

Przedurodzonymi były także dzieci Paula, Leto i Ghanima, jednak ich pamięć innych nie opanowała. Miały większe zdolności niż Alia i co najważniejsze nie dopuściły, by któraś z osób przemawiając do nich zaczęła dominować.